Szemán Zoltán

Szemán Zoltán 1973-ban született Budapesten, de nem sokkal később szüleivel Dunaújvárosba költözött.
Itt végezte el az általános iskolát és járta ki a gimnáziumot is. Középiskolai tanulmányait számítástechnikai műszerész képzésen folytatta. Azt elvégezve felvételt nyert az akkori Dunaújvárosi Műszaki Főiskola informatika szakára, de tanulmányait megszakítva jelentkezett és felvételt nyert a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola repülő-műszaki tiszthelyettesi képzésére.
Őrmesterré avatása után Veszprémbe helyezték, ahol a helyi büntetés végrehajtási intézet által felajánlott hír- és biztonságtechnikusi pozíciót elfogadva állást váltott.
Egy évre rá családi okok miatt feleségével visszaköltözött Dunaújvárosba. A városhoz közeli Pálhalmai Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben dolgozott tovább, eleinte mint hír- és biztonságtechnikus, majd mint informatikai előadó.
2003 -ban törzszászlósként szerelt le az intézettől, és Új-Zélandra költözött. Egy év kivételével, amit Londonban töltött, azóta is ott él.
Külhoni pályafutását a magánbiztonsági szektornak szentelte. Dolgozott a Chelsea Football Club biztonsági csapatában, a londoni amerikai nagykövetség biztonsági csoportvezetőjeként, a TelstraClear adatbank biztonsági csoportvezetőjeként.
Tanulmányait folytatva Új-Zélandon újabb végzettséget, diplomát szerzett mint biztonsági tanácsadó és operációs menedzser.
Mindig is kedvelte a sci-fi irodalmat, bár az írás gondolata, mint olyan, egészen a legutóbbi időkig nem foglalkoztatta. Saját bevallása szerint egy reggel támadt egy ötlete, leült a számítógépe elé, és elkezdte leírni. Mire észbe kapott, már meg is született az első könyve, „A Kapu Őre” címmel.

Weboldala/blogja:
https://zoltanbooks.wordpress.com

Facebook oldala:
https://www.facebook.com/zbooks