Szemán Zoltán

Szemán Zoltán 1973 -ban született, Budapesten, de nem sokkal később, szüleivel Dunaújvárosba költözött.

Itt végezte el az általános iskolát és járta ki a gimnáziumot is. Középiskolai tanulmányait számítástechnikai műszerész képzésen folytatta. Azt elvégezve, felvételt nyert az akkori Dunaújvárosi Műszaki Főiskolára, informatika szakra, de tanulmányait megszakítva jelentkezett és felvételt nyert a Szolnoki Repülőtiszti Főiskola, repülő-műszaki tiszthelyettesi képzésére.

Őrmesterré avatása után Veszprémbe helyezték, ahol a helyi Büntetés Végrehajtási Intézet által felajánlott Hír és Biztonság technikusi pozíciót elfogadva állást váltott.

Egy évre rá családi okok miatt, feleségével visszaköltözött Dunaújvárosba. A városhoz közeli, Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézetben dolgozott tovább, eleinte, mint Hír és Biztonság technikus, majd, mint Informatikai Előadó.

2003 -ban, törzszászlósként szerelt le az intézettől és Új Zélandra költözött. Egy év kivételével, amit Londonban töltött, azóta is ott él.

Külhoni pályafutását a magán biztonsági szektornak szentelte. Dolgozott a Chelsea futball klub biztonsági csapatában, a Londoni Amerikai Nagykövetség biztonsági csoportvezetőjeként, a TelstraClear adat bank biztonsági csoportvezetőjeként.

Tanulmányait folytatva, Új Zélandon újabb végzettséget, diplomát szerzett, mint Biztonsági Tanácsadó és Operációs Menedzser.

Mindig is kedvelte a sci-fi irodalmat, bár az írás gondolata, mint olyan, egészen a legutóbbi időkig nem foglalkoztatta. Saját bevallása szerint, egy reggel, támadt egy ötlete, leült a számítógépe elé és elkezdte leírni. Mire észbekapott, már meg is született az első könyve, ’A Kapu Őre’.

Weboldala/blogja:
https://zoltanbooks.wordpress.com

Facebook oldala:
https://www.facebook.com/zbooks